25. února 2012

Psychopaté mezi námi

K rozeznání psychopatologických jevů se běžně používá test zvaný PCL-R (Psychopat Checklist - Revised) a český překlad jsem líně obšlehl z jednoho českého webu. Doktor Hare je kriminální psycholog a kritéria vypracoval na základě výzkumu mezi obyvateli amerických věznic. Je nicméně zajímavé, do jaké míry pasují na nejen české politiky. Zkuste si je ohodnotit (jeden bod za „asi ano“, dva body za „ano“) a kdokoli má pětadvacet bodů (když už je toho pětadvacátého), bude zřejmě psychopat. Nebo ho doporučte k odborníkovi, ti prý jediní mohou stanovit správně. Ještě si řekněme, že psychopatie není nemoc ani trestný čin, a nezbavuje dotyčného odpovědnosti za vlastní konání.

FAKTOR 1 - AGRESIVNÍ NARCISISMUS

- Výmluvnost a povrchní šarm Sklon být poutavý, okouzlující a středem pozornosti bez známek sebereflexe, rozpaků či plachosti. Šarmantní psychopat si nedělá starosti s tím, co a jak říká, a má sklon měnit konverzaci ve vlastní monolog.

- Grandiózní sebehodnocení Značně nadnesený pohled na vlastní schopnosti. Sebevědomý, sebejistý, umíněný, ba nafoukaný jedinec. Psychopaté jsou vesměs arogantní a věří, že jsou vynikající lidské bytosti.

- Patologické lhaní Mívá dvě formy: a) střední, při které se psychopaté chovají lstivě, mazaně a vychytrale; a b) vysokou, kdy se psychopaté uchylují k podvodům, bývaji bezohlední a manipulativní.

- Manipulativnost a sklony k podvádění Používaní lsti a podvodů k obalamucení druhých s cílem osobného prospěchu. Do jisté míry vyšší forma patologického lhaní (viz výše), ve které se projevuje naprostý nezájem o pocity či utrpení oběti.

- Nepřítomnost výčitek svědomí nebo pocitů viny Viz výše, žádné znepokojení nad pocity oběti, lhostejnost, emocionální chlad, nezřídka přecházející do pohrdání obětí.

- Povrchnost, mělkost (afekt) Emocionální prázdnota, neschopnost citů - nehledě na jeho zjevnou společenskost, jde z psychopata chlad.

- Necitlivost / nedostatek empatie Všeobecná absence citů vůči druhým. Emocionální chlad, pohrdání, netaktnost a bezohlednost.

- Neschopnost přijímat odpovědnost za vlastní činy Projevuje se nízkou úrovni svědomitosti a pečlivosti, neochotou odpovědnost vůbec přijmout a obviňováním druhých z vlastních chyb, případně manipulováním situací ve vlastní prospěch.

FAKTOR 2 - SPOLEČENSKY DEVIOVANÝ ŽIVOTNÍ STYL

- Parazitický životní styl Záměrná, manipulativní, sobecká, ba vykořisťovatelská finanční závislost na druhých, která je následkem nedostatku motivace, nízké disciplinovanosti a neschopnosti převzít odpovědnost.

- Potřeba vzrušení / sklony k nudě Nadměrná potřeba nových, vzrušujících vjemů. Psychopaté rádi riskují, často mají nízkou sebedisciplínu a nedokáží dovést započatou práci / úkol do konce, protože je začne nudit, zejména pokud považují za rutinní záležitost. Mohou často měnit zaměstnání.

- Špatná sebekontrola Podráždněnost, nedůtklivost, netrpělivost, neschopnost sebekontroly, výhružky, agresivita a slovní urážky. Neschopnost kontrolovat vztek a špatnou náladu, zkratové chování.

- Nedostatek realistických, dlouhodobých cílů Neschopnost či nezpůsobilost vypracovat dlouhodobé cíle pro vlastní život, nedostatek životních plánů, kočovný život.

- Impulsivnost Nepromyšlené chování a nedostatek reflexe; neschopnost odolat pokušení; konání bez ohledu na následky; nepředvídatelnost, nevyrovnanost, roztržitost.

- Nezodpovědnost Opakovaná neschopnost dodržet závazky a sliby. Neschopnost platit včas účty, dluhy, odvádění nekvalitní práce, absence nebo pozdní příchod na pracoviště, neschopnost dodržet smluvní závazky.

- Problémové chování v dětství či v průběhu dospívání Psychopaté začínají lhát, krást, podvádět, terorizovat druhé, užívat alkohol či jiné návykové látky, utíkat z domova atp. relativně brzo, před 13. rokem života.

- Kriminalita v dětství či v průběhu dospívání Problémy ve věku 13-18, většinou trestné chování s prvky vydírání, agrese, manipulace a bezcitnosti.

- Nedodržení podmínek předčasného propuštění na svobodu Neschopnost dodržet podmínky propuštění na svobodu, zejména ze zdánlívě zbytečných, administrativních důvodů, jakým je třeba neochota dostavit se na konkrétní úřad.

ZVLÁŠTNOSTI NEKORELUJÍCÍ ANI S JEDNÍM FAKTOREM

- Mnoho krátkodobých manželských vztahů Neschopnost dlouhodobého vztahu vyplývá z nestálosti, nespolehlivosti a neschopnosti dlouhodobých závazků.

- Promiskuitní sexuální chování Množství krátkých, povrchních vztahů a afér, minimum zábran při hledání dalších dobrodružství; několik vztahů zároveň; pravděpodobnost vynucování sexu či chvástání se vlastními sexuálními "úspěchy" a "trofejemi".

- Kriminální všestrannost (univerzální kriminální chování) Různorodost páchaných trestných činů a přestupků, ať již byl za ně trestán či nikoli. Hrdost z vlastní schopnosti uniknout trestu.

Představil jsem si archetypálního českého poslance a aniž bych cokoli věděl o jeho (ano, archetyp je muž) mladickém delikvenství, vychází mi vcelku jednoznačně: myslí si, že je chytrý jak rádio, nikoho neposlouchá, lže jako když tiskne, podvádí a chlastá, agresivní k zastáncům jiného názoru potažmo představitelům občanské společnosti, do práce nechodí, bezohledný a bezcitný při schvalování zákonů (je mu zcela jedno, jaký bude mít zákon dopad na občany ČR), a při tom všem náramně hrdý na to, jak mu všechno prochází. To by v tom byl čert, aby alespoň pětadvacet nedostal. Když už ne na holou.

Abych nebyl jako naši politici při psaní "diplomových prací," dodám, že jsem si při anotaci pomohl tímto americkým textem, který o bodování amerických politiků též příliš nepochybuje.

Pětadvacátý

Krmili nám ho, krmili, ten pětadvacátý únor, ač jeden z nejtragičtějších dnů československé historie. Je tu zas, a zas mi nezbývá povzdechnout nad tím, kolik spoluobčanů dosud jásá nad uskupením, jež hlásá třídní boj a diktaturu proletariátu. Výsknout nad tím, že vypatlaní komančové v českých luzích a hájích už nevládnou. Je zajímavé, kolik našinců dnes na podobný výrok přisadí, že dnešní vládní garnitura není o nic lepší. Nejde o vládní garnituru, kterou jsme si, narozdíl od let předchozích, svobodně vybrali a již máme možnost kontrolovat a hnát k odpovědnosti (což se nicméně nedá dělat u televize a po hospodách). Jde o prostředí, ve kterém žijeme, kde se kolegové v práci navzájem nekádrují a sousedé nešpiclují. Že se Česká republika v mnohém proměnila v pasivně agresivní Mindrákov, též není chyba jen politiků. Je pětadvacátého února a mně je hej, že ho nemusím už třiadvacet let slavit.

22. února 2012

Back to the future

Thajsko, Malajsie, Libanon, Etiopie, Zambie, Jemen, Srí Lanka, Gruzie, takové jsou momentální varianty místa mého pobytu za půl roku. Pro a proti v každé štaci, jsem zvědav, jak to dopadne všechno. Určitě dobře. Návrhy prosím v levé liště.

8. února 2012

Sněží

A hvězdy na plakátech blednou. A není jich málo vzhledem k různým volebním kampaním v regionu. Nejlepší polistopadový ministr školství není v Čechách, ale v Gruzii, a právě vyhlásil sněžné prázdniny. Prý si děcka sice budou muset odpracovat o víkendech (přeci jen je pan ministr původem od věznic), ale koho to zajímá. Bližší zítřejší košile než kabát za měsíc. Radši sedět doma, než riskovat, že tě přejede dopravní prostředek.

Jeden jinostranec(no a co, mně se rusismy líbí!) tu navrhl začít ve velkém prodávat zimní pneumatiky. Že prý bude muset být parádní byznys. Naivka. Problém není v nabídce, leč v poptávce. Na pár neděl se nikomu nevyplatí. Nehledě na to, že by přečasto podobná investice minimálně zdvojnásobila nominální hodnotu vozidla. Zvládneme i na letních a když ne, zavřeme na pár dní školy.

Tento týden trávím v Gali a po mnoha letech spím ve vlněném svetru. Chci si myslet, že nejsem zas taková městská krysa, když dokážu oškrábat brambory v ledové vodě (teplá není v kuchyni zapojená), večeřím v kabátě a v rukavicích a spím pod dekou bez ponožek, nehledě na noční výpadek proudu, který vnitřní teplotu v pohodě dostane i pod nulu. Ale jsem. A je mi to vlastně úplně jedno.

Jakmile teploty přestaly být rekordní, média nezajímá, jak se lidé srovnávají se zimou. Nemyslím tím můj vytahaný spací svetr, který pokaždé když přijedu do Gali, najdu okousek blíže zdědění příbuznými paní, co pomahá s úklidem. Jakožto člověk teplomilný nemůžu se nezatřást při mysli, kolik asi jedinců v mé blízkosti nemá ani ten svetr, případně přímotop, který přihřeje. Prý je takových spousta i v ČR, jen bohužel nejsou nikterak rekordní.

Jsem městská krysa i proto, že už deset let zaměstnávám různé paní na pomáhání. A proč ne, že ano, a nějaká ta stovka do místní ekonomiky se vždy (místní ekonomice) šikne přeci. Všechny mé paní na pomáhání měly radost, kdykoli jsem označil jakoukoli část vlastního majetku za obsolentní (správné městské krysy používají cizí slova). Nezřídka k obsolentnosti přispívaly schováváním dosud užitečných věcí (včetně kusů oblečení), jež tak časem ztratily na popularitě a aktuálnosti (sejde z očí...). Nebo vyhodnotily, že můj ukazovák doprovázen „nebude se Vám toto hodit“ míří na veškerý obsah tašky, místnosti či lednice. Z očí se šine i můj vytahaný, gálský svetr, na který jsem téměř zapomněl. Kdyby nebyla taková kosa, nepadala neustále elektřina a nepotřeboval bych ho na spaní.

Určitě nejsem jediný, kdo se tu těší na jaro.

1. února 2012

Netbooky pro Fidži

Když Rusko po srpnové válce roku 2008 uznalo nezávislost Abcházie a Jížní Osetii, asi v Kremlu nečekali, že tři roky poté se k podobnému kroku přidá jen Veneuzuela, Nikaragua, Nauru, Tuvalu a Vanuatu. Že se nepodařilo ukecat či podplatit další, asi nevejde mezi největší úspěchy moskevské diplomacie. Jo, jo, podplatit – na Nauru, Tuvalu i Vanuatu putovala nemalá humanitární peněžní pomoc z Ruska, konkrétní částku 50 miliónů dolarů jsem zahlédl jen v souvislosti s prvně jmenovanou zemí. Padesát miliónů pro necelých deset tisíc obyvatel dělá... pět tisíc na hlavu. Nuót bjéd, jak říká bývalý a budoucí president. Kolik asi dostali ostatní? Rok před uznáním A a JO dostalo Tuvalu od Gruzie dvanáct tisíc doláčů údajně na nákup lékařského vybavení v USA. Zhruba tisícovka na hlavu. Rusko nicméně samozřejmě přeplatilo snadno, zvlášť když je na potápějícím se ostrově jen asi dvanáct tisíc lidí.

Není to tak dlouho, co začaly probleskávat zprávy o tom, že o uznání rebelujících provincií vážně uvažují i vojenští vládci Fidži. Dnes si čtu v novinách, že zvláštní delegace gruzínského Ministerstva školství dovezla Melanésanům 200 (slovy: dvěstě) netbuků - no to je tedy defétismus. Navíc v předvečer oficiální návštěvy ruského ministra zahraničí. Kolik netbuků asi přiveze on? Určitě bude potřebovat dost velký kufr, protože na rozdíl od výše zmíněných zemiček má Fidži obyvatel téměř milión.