5. února 2013

Scénáře

The whole world is a stage a my všichni jsme pouzí filmaři. Diskutujeme scénáře s vědomím, že scénárista sám neví, co napsal. Bojí se. Žádný ze scénářů nemá hepáč. Radši zdrhl. Zmizel. Zanechal tři velmi hrubé verze. Scénář první: Vladyka zůstává, lid se bouří, napětí a revolta eskaluje, země se utápí ve stále hlubším h... chaosu. Scénář druhý: Vladyka odchází (nutno vymyslet jak, byť pro děj ne zcela podstatné), zemani se pouští do sebe navzájem, země se zas topí dál. Scénář třetí: Vladyka odchází, zemani se dohodnou na novém králi. No to je teda selanka, které navíc nikdo neuvěří. Pryč s tím šuntem, zůstávají scénáře dva. Zůstává otázkou, ve kterém poteče více krve (jak budeme muset ovlivnit vysílací dobu). Necháme moudré, aby probrali a vymysleli. Mezitím zjistíme, jak hercům zkvalitnit čekání na řež. Rewind, rewind! Sýrie má přes dvacet miliónů obyvatel.

Žádné komentáře: