10. prosince 2020

Bez rukavic

Zdá se, že hradní mistři naprosto shodili zábrany a dali se na rukopášný boj s vlastní zemí a jejími obyvateli. Ani nevím, kde začít dříve, takže nahodile vybírám z událostí uplynulých dní a týdnů.

Například Zemanovu výzvu české vládě, aby se připojila k polskému a maďarskému bojkotu demokratických principů a evropských hodnot. Prý v zájmu jednoty v rámci V4, zatímco je stále jasnější, že mnohem větší hrozbou pro Evropskou unii než Brexit, je setrvání totalizujícího se Polska a Maďarska.

Nebo vyslání bezvýznamného poradce k politickým jednáním do Moskvy bez vědomí ba schválení českým ministerstvem, které má zahraniční politická jednání na starosti. Poradce, který pracoval či stále pracuje pro druhou největší ruskou firmu Lukoil, tedy měl či stále má v náplni práce hájení ruských, nikoli českých zájmů. Je veřejným tajemstvím, že se táž firma podílela na financování Zemanovy prezidentské kampaně.

Nade vším se samozřejmě tyčí Zemanova oficiální žádost šéfovi tajné služby o sdílení informací o ruských špiónech u nás, kterou šéf tajné služby ze zákona nesmí odmítnout. Týž šéf též tajné služby, jemuž a jíž Zeman dlouhodobě nemůže přijít na jméno, protože služba zveřejňuje zprávy o rostoucím neblahém vlivu čínských a ruských tajných služeb u nás.

Vlastně nevím, do jaké míry je Zeman stále při smyslech, či již pouhou loutkou hochštaplerů, mafiánů a poserů, kterými se obklopil. Ale jistě ho neomlouvá, že z Hradu krom korupčního smradu vane i politika, prosazující zájmy cizích mocností na úkor těch našich. Zeman je velezrádce, jehož senilita neomlouvá.

Žádné komentáře: