20. června 2011

He did it again!

Napsal dle mého soudu nejlepší knížku o první čečenské válce (s Carlottou Gall). Napsal dle mého soudu nejlepší knížku o Karabachu (česky prý bude až na podzim). A teď na čtyřiceti stranách popsal velkou část gruzínské reality s bravurou, která se často nevidí. Thomas de Waal did it again! A kdo chce alespoň trochu pochopit, nemůže pominout Thomasův popis pomezí, na kterém se Gruzie dnes nachází. Pro českého čtenáře zajímavé i proto, že jedna z možných cest není nepodobná počátku devádesátých českých let, protože je založené na jedné ruce, o které se v našich krajích hojně hovoří, jedni ji spílají druzí vyznávají lásku, kterou ale nikdy nikdo neviděl.

1 komentář:

Anonymní řekl(a)...

Člověk je však skoro stále závislý na pomoci svých bližních, a tu ovšem nemůže očekávat pouze od jejich dobré vůle. Mnohem spíše dosáhne svého tehdy, dokáže-li
využít ve svůj prospěch jejich sebelásky a ukázat jim, že udělat pro něho to, co žádá,je v jejich vlastním zájmu. Nabízí-li kdo druhému jakýkoli výměnný obchod,
navrhuje toto: Dej mi, co potřebuji já, a já ti dám, co potřebuješ ty. To je smysl
každé takové nabídky. A takto také získáváme jeden od druhého valnou většinu oněch úsluh, které potřebujeme. Že se můžeme naobědvat, to není z dobré vůle
řezníka, sládka, či pekaře, nýbrž proto, že dbají svých vlastních zájmů. Nedovoláváme se jejich lidskosti, nýbrž jejich sobectví, a nikdy jim nevykládáme o svých potřebách, nýbrž o výhodách, které z toho budou mít. … jako v mnoha jiných případech je zde podnikatel veden jakousi neviditelnou rukou k tomu, aby napomáhal dosažení cíle, o který mu vůbec nejde … Tím, že jde za svým vlastním zájmem, prospěje mnohdy zájmu společnosti účinněji, než když mu chce opravdu
prospět. Nikdy ještě, pokud vím, neudělali mnoho dobrého lidé, kteří předstírali, že provozují nějakou činnost pro dobro....A.Smith, 1776