23. května 2013

Stále Sýrie

Rozum nebere a nebere, nehledě na přesycenost arabskými čtvero ročními obdobími, naznačím tedy jinak, a zároveň se potrénuji ve výrobě tabulek v html. Počet registrovaných uprchlíků v okolních zemích za čtyři a půl měsíce vyrostl více než třikrát (odhadem je míněn odhad vlády země, ve které se uprchlící nacházejí):

Země 1. ledna 15. května Odhad konec dubna Nárůst
Egypt 13 001 66 922 140 000 5,15x
Irák 67 625 146 951 117 321 2,17x
Jordánsko 117 321 471 677 513 000 4,02x
Libanon 129 106 469 217 1 000 000 3,63x
Turecko 148 441 347 157 400 000 2,34x
Celkem 475 494 1 501 924 2 203 000 3,16x

Počet obětí konfliktu (odhad opozice): 100 000 osob, nepočítá ty, kteří zemřeli druhotnými následky, tj. například z nedostatku běžných léků. Počet diabetiků, hypertoniků, kardiaků a jim podobních, kteří už své léky potřebovat nebudou, odhadujeme na padesát tisíc.

Počet vnitřních uprchlíků (valná většina zaregistrovaných v tabulce výše se nejprve potulovala různými částmi Sýrie, než se rozhodla odejít do nejbližšího zahraničí): 5-7 miliónů.

Počet obyvatel planety, kterým je úplně jedno, odhadujeme na necelých sedm miliard (z toho asi 10,5 miliónu v ČR). Nedivím se nezájmu, ani dávce škodolibého znechucení, které se nemálo vidí, i když mi přijde zvláštní, že se konfliktu, ve kterém jakýmsi způsobem krom samotné Sýrie figurují USA, Rusko, Čína, Turecko, Izrael či Irán, nevěnuje přeci jen trohu více pozornosti. Zároveň přemítám, že by asi nebylo od věci přestěhovat se na jižní polokouli.

Žádné komentáře: