13. října 2017

Fanatici

Do politických diskusí se veřejně snažím nezapojovat, ale zjišťuji, že se stále častěji ukazuje, že se má domněnka později potvrdí. A ani nedělám tak, jak je dnes moderní, tj. vyházet ze sebe několik protichůdných domněnek a pak jen říct to "jsem vám říkal." Tak schválně: Čtu si, že Trump shodil ze stolu dohodu s Íránem, protože tam vládnou fanatici a dohoda je prý příliš měkká. Já si zas říkám, že se rozjíždí poslední kolo boje o kontrolu na Blízkém východě, kde má nyní díky Sýrii a Iráku Irán výrazně navrch. Což se mnohem méně než USA, logicky nelíbí Izraeli, ale též velmi významně Rusku, které potřebuje Irán trochu ze Sýrie vyšachovat. By mě prostě zajímalo, jak moc to Donnie s Vovou konzultovali. A kdo diriguje

A napíšu protentokrát i anglicky:

I try not to enter public political discussions, yet am increasingly finding out that my presumptions tend to turn out to be correct. And I don't use the popular trick of making multiple mutually exclusive presumptions in order to then be able to say "I told you so." Hence: I am reading that Trump refused to continue certifying the Iran deal, because Iran is ruled by fanatics and the agreement is allegedly too lenient. I am thinking that we are seeing the last round of the battle for control in the Middle East, where, thanks to Syria and Iraq, Iran has quite the upper hand. Quite less than the USA, this logically upsets Israel, but also very importantly Russia, who needs to freeze Iran out of Syria a bit. I am just wondering, to what degree Donnie and Vova have consulted each other on this. And who the conductor is.

Žádné komentáře: