7. prosince 2018

Agenti

Bezpečnostní a informační služba vydala výroční zprávu, ve které se mj. v kapitole o kontrarozvědné činnosti vyjímá popis ruské hybridní strategie. Kousek za Ruskem, nicméně v uctivém kvalitativním odstupu, je zmiňována Čína.

Kdo alespoň maličko chápe, jak tyto dvě země fungují, ani trochu se nepodivil. Vlastně by nebylo o čem hovořit. Prioritou čínské zahraniční politiky je, aby se čínští soudruzi měli co nejlépe, a pokud je čínský blahobyt a moc (pro vybrané) třeba zajistit zneužíváním či parazitováním na druhých, nemáme problém. Prioritou ruské politiky není mít se dobře, ale ničit reálné či imaginární protivníky, zejména ty vnější, abychom na ně mohli svést marasmus, který svým nezájmem, neschopností ba parazitismem stvoříme doma. A seznamu nepřátel jednoznačně dlouhodobě vévodí NATO a Evropská Unie, jejichž destrukce je ruskou absolutní zahraničněpolitickou prioritou. Zatímco pro Čínu je jakákoli diverzní činnost v jiných zemích prostředkem k dosažení politických a ekonomických cílů, pro Rusko je cílem samotným.

BIS se ve své krátké (jen pětadvacet stran) zprávě nevěnuje možným příčinám, jen shrnuje fakta, většina z nichž opravdu není neznámá. Nejzajímavější by na celé zprávě nakonec byla relativní otevřenost zprávy a způsob komunikace BIS s veřejností. Než se k tématu rozhodl vyjádřit sociopat, co nám sedí na hradě. Asi se ho totiž dotkl následující odstavec:

„Velikost ruské diplomatické mise a její vysoká „promořenost“ osobami s afiliací na ruské zpravodajské služby dlouhodobě způsobuje nárůst rizik spojených s lehkovážným přístupem českých občanů, zejména politiků a státních zaměstnanců, k neutajovaným, ale interním, neveřejným informacím. Je vhodné akceptovat skutečnost, že pokud protistrana získá dostatek neutajovaných interních informací od většího počtu zdrojů, již akutně nepotřebuje krást informace utajované, a to, že si o někom myslíme, že je pouze diplomat, neznamená, že nepředstavuje riziko či problém.“

Mohl mlčet, ale nevydržel. Ozval se jako potrefená husa, která se navíc potřebuje zavděčit svým ruským chlebodárcům. Dobrá, rozšiřme tedy: mezi největší hrozby České republiky se řadí Rusko, Čína a president Zeman. Jen to pořadí asi bude trochu jinak.

Žádné komentáře: