19. června 2019

Lies, damned lies...

Kdesi kdosi zmínil smlouvu, kterou prý Bureš uzavřel s národem před volbami. Dokument jsem neznal, tak jsem se něj mrkl, a hle, smlouvy se mají plnit asi o vánocích jen, i když se slovy autorů jedná o zprávu naléhavou. Krom úvodních kydů smlouva obsahuje několik závazků, tak mě napadlo, že se na ně mrknu.

ZAVAZUJI SE PROTO VÁM VŠEM OBČANŮM NAŠÍ ZEMĚ:
1. Budu vládu řídit s péčí řádného hospodáře. Budu šetřit naše společné peníze a usilovat o efektivní stát.

Státní rozpočet na rok 2019 počítá se čtyřicetimiliardovým schodkem. Dobrá vloni bylo saldo asi tři Jardy v plusu, ale nezapomeňme, že se v rozpočtu rozpustil asi dvaadvacetimiliardový zůstatek ze zrušeného Fondu národního majetku. Takže co se hospodaření týče mínus devatenáct.

Počet státních úředníků posledních pět let každoročně roste, mezi roky 2018 a 2019 se jejich počet má zvýšit o šestnáct tisíc, což odpovídá asi 23 miliardám, o které se navýšil rozpočet na jejich mzdy. Ne že by navyšování počtu zaměstnanců bylo vždy a priori špatně, ale šetření společných peněz a efektivní stát vypadá asi přeci jen trochu jinak.

Vlastně ta naše vláda místo řádného hospodáře připomíná nepatrně chaotickou squadru, která se snaží hledat prachy, kde se jen dá, vesměs nekoncepčně a nesystematicky, aby bylo z čeho zaplatit bující byrokracii a přilepšovat různým skupinám lidí, kteří se pak odmění svými hlasy. Symptomatické je odůvodňování zdražování spotřební daně z alkoholu, tabáku a hazardu, s čímž sám o sobě problém nemám. Ministr zdravotnictví burcuje, že k nám lidi ze zahraničí jezdit chlastat a že je třeba image měnit, mimo jiné daní. Do Čech se ale jezdí primárně na pivo a tam chce vláda zdanění naopak snížit (levné pivo = spokojený volič). Případné vyšší daně navíc nepůjdou na boj s následky závislostí, ale rozpustí se v rozpočtu, takže sice odůvodňujeme tím, že je potřeba bojovat se závislostmi, ale je to všechno vlastně jen takové blábolení pro davy. Aneb, jak říká výše Martin, největším závisláckým problémem u nás je závislost vlády na utrácení našich peněz. Anglicky se tomu říká asi "řádní hospodáři, my ass."

A teď jsem se dozvěděl, že ANOnisté přes odpor Senátu protlačili sněmovnou zhola nepotřebnou Národní sportovní agenturu. Dalších šest miliard v čudu. No comment.

2. Budu Vám vždy naslouchat, zůstanu s Vámi v častém kontaktu tak jako doposud a budu se snažit řešit Vaše každodenní problémy.

V praxi znamená třeba to, že když se na Václaváku sejde 120 000 lidí, aby demonstrovali proti vládě, budeme dehonestovat organizátory a pošleme jim vzkaz, že nás ani trochu nezajímají.

3. Budu podporovat a rozvíjet demokracii v České republice a chránit svobodu a důstojnost každého člověka.

Demokracie se samozřejmě nejlépe brání tak, že budu diktovat vlastním médiím, kdysi přezdívaným „strážci demokracie“, co smí, nesmí, mají a nemají psát. I když jsem tedy na zdraví vlastních dětí přísahal, že to nikdy dělat nebudu. Svoboda a důstojnost každého člověka pak končí, když má syna vyslýchat policie kvůli mým finančním machinacím.

4. Budu se snažit zefektivnit fungování veřejných institucí a změním jednací řád sněmovny po vzoru Německa, abych omezil zbytečné a nesmyslné blábolení politiků.

Pomineme-li, že jednací řád sněmovny mění táž sněmovna, nikoli jeden jouda, i když je Slovák, žádný pokus o změny jsem ze strany premiéra v tomto ohledu nezaznamenal. Naopak, předsedové obou komor prý lamentují nad tím, že je vláda v čele s Andrejem ignoruje, protože raději honí vlastní pýár.

5. Odmítnu všechny pokusy o destrukci nezávislého státního zastupitelství a soudnictví a budu vždy bojovat za vymahatelnost práva a rovnost lidí před zákonem.

Aha, tak proto se na ministerstvu spravedlnosti zabydluje madam Benešová a dále asi zpět na bod 2. Rovnost práva před zákonem jsou skvělé motýle, pokud tedy zrovna nejde o mě. V takovém případě totiž nejde o právo, ale o spiknutí.

6. Zasadím se o nezávislost policie, která nesmí být pod vlivem politiků. Korupce se musí vyšetřovat u politiků na všech úrovních.

Výborně, takže si nejprve v souladu s mezinárodními normami nadefinujme korupci coby zneužití mocenského postavení ve vlastní prospěch, a pak si třeba přečtěme audit eurokomise, který není o ničem jiném než o systematickém zneužívání mocenského postavení majitele Agrofertu, jenž dotyčný sice formálně přímo nevlastní, nicméně nadále nepochybně kontroluje.

7. Slibuji, že na nejvyšší míru ztížím život korupčníkům a lidem, kteří vysávají veřejné rozpočty a tím i Vaše daně.

Tak to zní téměř masochisticky. Vysávají naše daně. Mea culpa, mea maxima culpa. Pravda tedy, Švachulu brněnští ANOnisté odvolali relativně rychle, možná by šlo udělit první desetinku bodu. Na druhou stranu ale Faltýnek pořád hýbe ANOnistickou strukturou, nehledě na nikdy řádně neobjasněné a dnes už asi zas hezky zapomenuté techtle s Kapschem a šéfem antimonopolního úřadu. Takže zas tu desetinku odebereme a budeme natolik milosrdní, že nebudeme užívat záporná hodnocení.

K tomu vysávání ještě tedy, nedávno proletěla zpráva o tom, že komise neproplatí stošedesátimiliónovou dotaci agrofertímu Penamu na „inovativní“ chlební linku, ve které zaujalo několik věcí. Samotný fakt neproplacení znamená, že Penam vysaje český státní rozpočet. Linka je natolik inovativní, že ji United Bakeries už vlastní i bez dotací. Vysávání rozpočtu se tedy de facto děje s cílem podpořit Agrofert ve válcování konkurence na základě lživého odůvodnění. Vysavači jedni. Penamu navíc, zdá se, jde o spolknutí United Bakeries, následkem čehož by bezkonkurenčně kontroloval asi padesát procent českého pekárenského trhu. Takže od vysátí veřejného rozpočtu k tomu, aby nás krmil svým sajrajtem, cesta relativně krátká.

DÁLE VÁM SLIBUJI:
1. Zasadím se o pravidelné zvyšování důchodů a základní důchod navýším jednorázově všem stejně.

Toto se děje. Bod. Sice by to asi chtělo začít pořádně makat (abych použil Andrjuchovo oblíbené sloveso) na penzijní reformě, aby zbyly nějaké důchodové fufníky i na ty, z jejichž daní se dnes důchody platí, ale to nikdo nesliboval. Jen připomínám, že kupovat si z veřejného hlasy klíčových voličských skupin není nic nového a obtížného.

2. Mladým rodinám pomůžu s bydlením a dostupností jeho financování.

Sliby nebolí, hlavně mysleme na děti. Žádné ambiciózní vládní plány ohledně dostupnosti bydlení zatím neznám, jen jsem zaznamenal konfuze kolem vyplácení rodičovských, jež, zdá se, nakonec rozťal právě premiér s tím, že kupovat si z veřejného hlasy klíčových voličských skupin není nic nového a obtížného. Jo, aha, o tom už tu řeč byla. Že jsem zapomněl na investiční program Výstavba (sociálního bydlení pro chudé), který má pod sebou Ministerstvo pro místní rozvoj? Ani ne, spíše na projekt zapomnělo samo ministerstvo, zdá se. Byl sice po několika odlukách nakonec vyhlášen, ale experti se shodují, že je brutálně poddimenzován a podfinancován.

Na téma bydlení vlastně zaujalo ještě jedno podtéma, které se možná přímo nedotýká přístupnosti pro mladé, ale tak nějak charakterizuje vládní přístup k této problematice. Jednak je navýsost divné, když daň z převodu nemovitosti platí ten, kdo peníze utrácí, nikoli ten, kdo z transakce má zisk. Řada opozičních poslanců též navrhuje zrušení daně, vláda v čele s ANO je proti. Asi aby bylo z čeho platit dotace Agrofertu. Druhak paní ministryně radí obcím, ať zvyšují daň z nemovitosti. I když vlastně intuitivně souhlasím, že je daň z nemovitosti u nás relativně nízká a potenciálně vyšší daň (stejně jako například plánované zvýšení poplatků na katastru) finanční dostupnost bydlení nezvýší, vypovídá to o tom, jak vláda o bydlení uvažuje. Nejde o výdajovou, ale primárně příjmovou položku.

3. Budu usilovat o kvalitní a dostupné zdravotní a sociální služby pro každého.

Zatím úplně nevím, co znamená. Jen jsem zaznamenal, že od léta nebudou dále hrazeny některé kompenzační pomůcky pro skupiny postižených, kteří na tom už teď nejsou finančně nejlépe. Dostupné asi v Průhonicích znamená něco jiného než u nás. Někteří drzouni si navíc myslí, že namísto dostupných sociálních služeb vláda vyhlásila válku chudým. Hlavně že máme na ten autobus.

4. Z vyššího výběru daní Vám vrátím peníze, které Vám vzaly předchozí vlády.

Vyšší výběr daní je prý primárně způsoben stávající ekonomickou prosperitou, škoda jen, že v době relativní ekonomické konjuktury se zase prachy utrácí na uplácení davu, namísto toho, aby se rozumně investovalo. Za mě je nejstrašnější příspěvek studentům a důchodcům na dopravu, kterou z velké části čerpají ziskové soukromé subjekty. Jako by jízdenka za 79 mezi Teplicemi a Prahou byla nepřekonatelná částka. Dáme tedy za devatenáct a zbytek doplatíme. Měsíčně klidně pár miliard. Jak že to bylo? Řádný hospodář? Koblihář!

5. Budu prosazovat nižší zdanění práce tak, aby Vám zbylo více peněz na výplatní pásce.

Ani ťuk. Ani ťuk.

6. Budu se snažit řešit dlouhodobě neřešený problém vyloučených lokalit.

Ani ťuk. Ani ťuk. Vlastně ťuk jeden mě napadl – když si v jednom xichtoknižním hlášení pan premiér přivlastnil úsilí druhých, kteří se zabývají dluhovou problematikou, jež je částečně spjatá s vyloučenými lokalitami. Právě ANO též zabilo změny insolvenčního zákona a vyhandlovalo s komančema podporu za vlastní podpoření zdanění církevních restitucí.

7. Nezvýším daně firmám a živnostníkům. A během následujícího volebního období udělám maximum pro to, aby ubylo byrokratických povinností pro podnikatele, a zjednoduším styk lidí s úřady.

Daně jsme nezvýšili, jen zaklekáváme a přidáváme byrokracii, ponejvíce asi symbolizovanou několikakolovým zaváděním EET. Zatímco oligarchistický premiér přihrává své firmě miliardy ze státní i evropské kasy, díky EET zavřely krám tisícovky, zejména venkovských provozovatelů primárně v maloobchodě a pohostinství. Naposledy se pod meč EET dostali řemeslníci a lékaři, zatímco poskytovatelé sociálních služeb a prodejci vánočních kaprů utekli jen o fous, ANOnistické ministryni financí navzdory. Prostě třeba sbírat prachy, kde se dá.

Apropos ANOnistická ministryně, prý se nechává zvát na raut neznámo kým, což pak vydává za vlastní iniciativu setkávání s podnikateli, jež prý tímto způsobem konzultuje. Pardon tedy, minimálně v jednom případě víme, kdo pořádal, Babišova Mafra, takže sebepýárko vydáváno za inkluzivní politiku. Ta paní je fakt srandovní. Kdyby neřídila státní kasu tedy.

A SAMOZŘEJMĚ:
1. Zavazuji se, že v žádném případě nezneužiji politickou funkci ve svůj prospěch. Jako doposud budu posílat veškeré příjmy z politiky na charitu.

Jasně, že člověk s přiznanými miliardovými příjmy nemá problém poslat z vlastního pohledu drobné na charitu. Zajímavý úhybný manévr. Jen kdyby zveřejněný nástřel unijního auditu neříkal právě přesně to, že Andrjucha politickou funkci ve svůj prospěch zneužívá. Koneckonců pouze kvůli tomu vstoupil do politiky. Kdo nevidí, nechce.

2. Slibuji, že na ministerské posty budu prosazovat odborníky bez ohledu na politickou příslušnost.

Třeba takový ministr zdravotnictví určitě minimálně jednou před nástupem do funkce u doktora byl a koho jiného na funkci ministryně spravedlnosti než absolventku Panevropské vysoké školy, na které si titul rychlododělával nejeden politik. Ještě, že druhá jmenovaná obšlehla svojí diplomku, jinak by se asi fakt ministryní bývala stala. Nejlepší kvalifikace na ANOnistický státní post? Loyalita k vůdci, nic jiného si nenamlouvejme.

3. Slibuji, že veřejné peníze budu rozdělovat ve veřejném zájmu a apoliticky.

Asi už toho necháme, ne? Mark Twain kdysi připsal anglickému premiérovi Benjaminovi Disraelimu slavný výrok o tom, že existují tři druhy lží: Lži, zpropadené lži a statistika. Lies, damned lies and statistics. Kdyby hoši žili dnes u nás, asi by nemohli jinak než Lies, damned lies and Babiš. Ve zcela vlastní kategorii.

Žádné komentáře: