14. března 2021

Odjinud

Včera rezignoval ministr zdravotnictví, protože zemřelo (dle prvních zpráv minimálně) šest lidí v saltské nemocnici, kde došel kyslík. Prý cítí morální odpovědnost. Podobné kroky jsou v zemi jako Jordánsko primárně míněny ku zklidnění maximálního společenského napětí a zpráva tak vskutku zapůsobila i na mě. Dávno jsem odvykl, že by v mém okolí rezignovali ministři kvůli morální odpovědnosti. Asi deformace lety strávenými na východě. Včetně Bestinkovidistánu.

Jordánsko má více méně několik paralelních zdravotnických systémů. Ten soukromý je pro bohaté a ani kartičky komerčních zdravotních pojišťoven neznamenají automatické bezplatné vyšetření. Cash na stůl a pak si vyřiďte s pojišťovnou sami. Máte-li. I ve veřejném zdravotnictví je často třeba před vyšetřením složit kauci, ale alespoň funguje více kartiček, ať už poskytnutých zaměstnavatelem, nebo těch státních, na které mají nárok jen nejchudší. Kvalita zdravotní péče přímo úměrně klesá s její cenou a vzdáleností od Ammánu a nějakou pojišťovací kartičku má asi 60% obyvatel.

I proto se vláda už při první vlně rozhodla k velmi rázným opatřením a měsíčnímu celkovému lockdownu. Letos už víme více a ve chvíli, kdy čísla rostou, se zavírá v sedm večer a v pátek na celý den. Počet nových denních případů je momentálně na ca. osmi tisících. Zejména díky jasným a kontrolovaným opatřením registruje Jordánsko na zhruba stejný počet obyvatel jako ČR asi čtvrtinu obětí.

Zároveň se rozjela masivní očkovací kampaň, ve které mají přednost lidé se specifickými zdravotními anomáliemi, ale jinak je pořadník dle věku. V lednu začali očkovat nad 80, teď už jsou na řadě padesátníci. Za tento týden, strávený primárně v hotelovém pokoji, jsem osobně potkal tři, kteří právě včeličku dostali nebo se v následujících dnech chystají. Právo na vakcínu mají i syrští uprchlíci a jiní rezidenti, tedy včetně mě, až dostanu povolení k pobytu. 

Jen u nás, v Burešově, stále naprosto zbytečně čekají a čekají i ti osmdesátníci. A nejeden se nedočká. 

Něco si tu uložím:

§143 Usmrcení z nedbalosti

(1) Kdo jinému z nedbalosti způsobí smrt, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti. 

(2) Odnětím svobody na jeden rok až šest let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona.

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 proto, že hrubě porušil zákony o ochraně životního prostředí nebo zákony o bezpečnosti práce nebo dopravy anebo hygienické zákony.

(4) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 3 smrt nejméně dvou osob.


Žádné komentáře: